Phone: (+84) 02837313563 - Hotline : (+84) 1800 8059

Address : 30 Do Xuan Hop, Phuoc Long A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

3

Our service

Security Equipment Solution Security Equipment Solution
Specialize in manufacturing and processing security solutions for the family ...
Read more...
Industrial Services Industrial Services
Commercial distribution, construction, civil solutions industry.
Read more...
Product Research And Development Product Research And Development
Specializing in manufacturing and processing electronic equipment, modern technical equipment
Read more...
Consultancy And Installation Of Lighting Works Consultancy And Installation Of Lighting Works
Specializing in manufacturing and processing electronic equipment, modern technical equipment
Read more...
Production Of Electronic Equipment Production Of Electronic Equipment
Specializing in manufacturing and processing electronic equipment, modern technical equipment
Read more...
Electronic Processing Electronic Processing
Specializing in manufacturing and processing electronic equipment, modern technical equipment
Read more...

News

Viettronics Thủ Đức - Kỷ niệm 53 năm thành lập công ty
Viettronics Thủ Đức - Kỷ niệm 53 năm thành lập công ty
Kỷ niệm 53 năm thành lập công ty cổ phần Viettronics Thủ Đức. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu quá trình hình thành của công ty cũng như một bước tiến mới trong sự phát triển bền vững. Và cũng là thời điểm để…
Read more...
Viettronics Thủ Đức - Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2024
Viettronics Thủ Đức - Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2024
Ngày 15/05/2024, Công ty CP Viettronics Thủ Đức đã tiến hành tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Hội trường của Công ty. Chương trình có sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc,…
Read more...
Nghị quyết Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2024 - 2029
Nghị quyết Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2024 - 2029
Nghị quyết Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2024 - 2029
Read more...
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 - QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 NĂM 2024
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 - QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 NĂM 2024
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 - QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 NĂM 2024
Read more...