Phone: (+84) 02837313563 - Hotline : (+84) 1800 8059

Address : 30 Do Xuan Hop, Phuoc Long A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

3

Our service

Security Equipment Solution Security Equipment Solution
Specialize in manufacturing and processing security solutions for the family ...
Read more...
Industrial Services Industrial Services
Commercial distribution, construction, civil solutions industry.
Read more...
Product Research And Development Product Research And Development
Specializing in manufacturing and processing electronic equipment, modern technical equipment
Read more...
Consultancy And Installation Of Lighting Works Consultancy And Installation Of Lighting Works
Specializing in manufacturing and processing electronic equipment, modern technical equipment
Read more...
Production Of Electronic Equipment Production Of Electronic Equipment
Specializing in manufacturing and processing electronic equipment, modern technical equipment
Read more...
Electronic Processing Electronic Processing
Specializing in manufacturing and processing electronic equipment, modern technical equipment
Read more...

News

Thông báo thay đổi thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Thông báo thay đổi thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Thông báo thay đổi thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Read more...
Thông báo Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2024 - 2029
Thông báo Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2024 - 2029
Thông báo Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2024 - 2029
Read more...
Cảnh báo hiện tượng giả mạo tuyển dụng Viettronics Thủ Đức để lừa đảo
Cảnh báo hiện tượng giả mạo tuyển dụng Viettronics Thủ Đức để lừa đảo
Hiện nay Viettronics Thủ Đức nhận được nhiều thông tin phản hồi về việc nhiều trang thông tin/cá nhân/tổ chức mạo danh Viettronics Thủ Đức tuyển dụng và gửi thông tin tuyển dụng tới ứng viên. Thật không may có nhiều ứng viên đã bị các đối tượng xấu lừa…
Read more...
Viettronics Thủ Đức – Lễ Tổng Kết Cuối Năm 2023 - Chào Xuân Giáp Thìn 2024
Viettronics Thủ Đức – Lễ Tổng Kết Cuối Năm 2023 - Chào Xuân Giáp Thìn 2024
Hòa chung không khí vui tươi đón chào mừng Xuân Giáp Thìn 2024, chiều ngày 29/01/2024 vừa qua, Viettronics Thủ Đức đã tổ chức chương trình Lễ tổng kết năm 2023 và chào mừng Xuân năm 2024 tại Công ty cổ phần Viettronics Thủ Đức.
Read more...