Điện thoại: 028-37 313 563 - Hotline : 1800 8059

Nhà máy : 30 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Chính sách chất lượng

Chất lượng cho mỗi sản phẩm và dịch vụ tư vấn luôn luôn là mục tiêu phấn đấu của Công ty.Chất lượng gắn liền với uy tín, sự tồn tại và phát triển của Công ty trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Để Công ty ngày càng phát triển bền vững và sáng tạo những công trình hữu ích cho xã hội, vì sự phát triển của đất nước, Viettronics Thủ Đức quyết tâm thực hiện chính sách chất lượng:

" CÔNG NGHỆ VƯỢT TRỘI

   CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

    TẤT CẢ VÌ KHÁCH HÀNG "

Lãnh đạo Công ty và các Đơn vị thành viên cam kết thực hiện bằng các giải pháp:

1. Thực hiện sự cải tiến liên tục

2. Thường xuyên đào tạo để đảm bảo các nguồn lực phục vụ cho sự phát triển

3. Hệ thống chuyên nghiệp luôn sẵn sàng phục vụ để thỏa mãn khách hàng.

 

 

 

 

Đọc 141186 thời gian