Điện thoại: 028-37 313 563 - Hotline : 1800 8059

Nhà máy : 30 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Sơ đồ tổ chức Công ty CP Viettronics Thủ Đức

SO DO TO CHUC 2024

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1.Ông Nguyễn Trung Dũng– Chủ tịch HĐQT
2.Ông Nghiêm Xuân Vân – Ủy viên HĐQT - Tổng Giám Đốc
3.Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1. Ông Nghiêm Xuân Vân – Tổng Giám đốc
2. Ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc
III. BAN KIỂM SOÁT
1. Ông Nguyễn Phước Hiệp – Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Đào Quỳnh Vân - Ủy Viên
3. Bà Thái Thị Hồng Minh - Ủy viên

 

Đọc 70627 thời gian