Điện thoại: 028-37 313 563 - Hotline : 1800 8059

Nhà máy : 30 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Chính sách môi trường

 

Tất cả các nhân viên của Công ty Viettronics Thủ Đức đã thành lập các nguyên tắc và cam kết tuân theo các quy chuẩn của tập đoàn để góp phần vào việc bảo vệ môi trường cũng như để đóng góp vào sự an toàn và tương lai tươi sáng của nhân loại.

  • Chúng tôi sẽ tuân thủ pháp luật và các quy định về bảo vệ môi trường đồng thời phát huy vai trò tiên phong trong việc bảo tồn và bảo vệ môi trường.
  • Chúng tôi sẽ phát triển và sản xuất các sản phẩm theo hướng làm giảm tác động đến môi trường và thúc đẩy bảo vệ môi trường
  • Chúng tôi sẽ loại bỏ lãng phí và hạn chế sử dụng các nguồn tài nguyên, tiết kiệm năng lượng để bảo vệ giá trị tài nguyên của hành tinh chúng ta.
  • Chúng tôi sẽ ngăn chặn không khí, nước, đất bị ô nhiễm và giảm thiểu sự phát thải ô nhiễm bằng việc khuyến khích sử dụng công nghệ tái sinh và tái sử dụng trong các quá trình sản xuất.
  • Chúng tôi sẽ duy trì nỗ lực để tăng cường hệ thống quản lý môi trường của chúng tôi để hoàn thành mục tiêu bảo tồn môi trường.
  • Các giám đốc điều hành sẽ trao quyền cho các giám đốc quản lý chất lượng để họ có tất cả quyền hạn và trách nhiệm cần thiết đối với sửa đổi và kiến tạo các hệ thống quản lý môi trường để thực hiện các cam kết ở trên.
Đọc 240380 thời gian