Điện thoại: 028-37 313 563 - Hotline : 1800 8059

Nhà máy : 30 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Viettronics Thủ Đức - Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2024

Ngày 15/05/2024, Công ty CP Viettronics Thủ Đức đã tiến hành tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Hội trường của Công ty. Chương trình có sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Khách mời và các Cổ đông của Công ty.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm kỳ 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kế hoạch năm 2024, định hướng nhiệm kỳ 2024 – 2029. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2024.

Thay mặt Ban điều hành, Ông Nghiêm Xuân Vân – Tổng Giám Đốc Công Ty CP Viettronics Thủ Đức báo cáo Đại hội về sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2024, kế hoạch 2024 - 2029. Mặc dù nền kinh tế và kinh doanh năm 2023 vẫn còn khó khăn và bị ảnh hưởng do hậu dịch COVID-19 và tình hình suy thoái kinh tế cùng với tình hình kinh tế thế giới do các cuộc chiến tranh, nhưng Công ty CP Viettronics Thủ Đức đã cố gắng thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu năm 2023. Sau đó đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029. Các ý kiến của cổ đông toàn toàn nhất trí 100% theo danh sách ứng cử.

Đại hội đã biểu quyết 100% cổ đông tham dự thông qua các báo cáo, tờ trình.

Đại hội đã biểu quyết 100% cổ đông tham dự thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kết quả bầu cử:

  1. Thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Trung Dũng

- Ông Nghiêm Xuân Vân

- Ông Lê Thanh Hải

HĐQT đã họp phiên đầu tiên và bầu Ông Nguyễn Trung Dũng làm Chủ tịch HĐQT.

  1. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Đào Quỳnh Vân

- Bà Thái Thị Hồng Minh

- Ông Chu Việt Bắc

Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên và bầu Bà Thái Thị Hồng Minh làm Trưởng ban kiểm soát.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Trung Dũng – Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Viettronics Thủ Đức đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Viettronics Thủ Đức đã cố gắng đạt được một số chỉ tiêu trong năm 2023 nhưng vẫn không hoàn thành như mong đợi. Chủ tịch HĐQT đề nghị Viettronics Thủ Đức nâng cao tinh thần trách nhiệm tập trung cao độ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt những giải pháp chiến lược để phát triển, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu dự án mới trong năm 2024, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Chủ tịch HĐQT tin tưởng lãnh đạo và CBCNV Viettronics Thủ Đức đã và đang cố gắng đẩy mạnh mức độ phát triển và theo đúng kế hoạch năm 2024 và hướng tới cả nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Sau đây là một số hình ảnh về Đại hội Cổ đông thường niên 2024

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Theo Viettronics Thủ Đức

Đọc 229 thời gian