Điện thoại: 028-37 313 563 - Hotline : 1800 8059

Nhà máy : 30 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Viettronics Thủ Đức - Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2022

Ngày 09/04/2022, Công ty CP Viettronics Thủ Đức đã tiến hành tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2022 tại Hội trường của Công ty. Chương trình có sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Khách mời và các Cổ đông của Công ty.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2022.

Thay mặt Ban điều hành, Ông Nghiêm Xuân Vân – Tổng Giám Đốc Công Ty CP Viettronics Thủ Đức báo cáo Đại hội về sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2022. Mặc dù nền kinh tế và kinh doanh năm 2021 vẫn còn khó khăn và bị ảnh hưởng do hậu dịch COVID-19 nhưng Công ty CP Viettronics Thủ Đức đã cố gắng thực hiện các chỉ tiêu năm 2021 nhưng không hoàn toàn được như mong đợi.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Trung Dũng – Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Viettronics Thủ Đức đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Viettronics Thủ Đức đã cố gắng đạt được trong năm 2021 nhưng vẫn không hoàn thành như mong đợi. Chủ tịch HĐQT đề nghị Viettronics Thủ Đức nâng cao tinh thần trách nhiệm tập trung cao độ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt những giải pháp chiến lược để phát triển, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu dự án mới trong năm 2022. Chủ tịch HĐQT tin tưởng lãnh đạo và CBCNV Viettronics Thủ Đức đã và đang cố gắng đẩy mạnh mức độ phát triển và theo đúng kế hoạch năm 2022.

Sau đây là một số hình ảnh về Đại hội Cổ đông thường niên 2022

1

1

1

1

1

1

1

Theo Viettronics Thủ Đức

Đọc 118 thời gian