Điện thoại: 028-37 313 563 - Hotline : 1800 8059

Nhà máy : 30 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Thông báo nghỉ lễ 30/04 và 01/05 năm 2022

Công ty cổ phần Viettronics Thủ Đức xin gửi nghỉ lễ 30/04 và 01/05 năm 2022.

thong bao 

Đọc 78 thời gian