Điện thoại: 028-37 313 563 - Hotline : 1800 8059

Nhà máy : 30 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Viettronics Thủ Đức - Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2023

Ngày 11/04/2023, Công ty CP Viettronics Thủ Đức đã tiến hành tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2023 tại Hội trường Lầu 1 của Công ty. Chương trình có sự tham dự đầy đủ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cùng các Cổ đông của Công ty.

Trong Đại hội Cổ đông thường niên 2023 đã báo cáo, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Tống Giám Đốc và HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2023 và đồng thời bầu bổ sung thành viên cho HĐQT.

Thay mặt Ban điều hành, Ông Nghiêm Xuân Vân – Tổng Giám Đốc Công Ty CP Viettronics Thủ Đức báo cáo Đại hội về sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2023. Mặc dù nền kinh tế và kinh doanh năm 2022 vẫn còn rất khó khăn và bị ảnh hưởng do hậu dịch COVID-19 và tình hình lạm phát chung của cả thế giới nhưng Công ty CP Viettronics Thủ Đức cũng đã rất cố gắng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Trung Dũng – Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Viettronics Thủ Đức đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Viettronics Thủ Đức đã cố gắng đạt được trong năm 2022. Chủ tịch HĐQT đề nghị Viettronics Thủ Đức nâng cao tinh thần trách nhiệm tập trung cao độ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt những giải pháp chiến lược để phát triển, tìm kiếm cơ hội hợp tác và phương hướng đầu mới trong năm 2023. Chủ tịch HĐQT tin tưởng Ban lãnh đạo và CBCNV Viettronics Thủ Đức đã và đang cố gắng đẩy mạnh mức độ phát triển và theo đúng kế hoạch năm 2023.

Sau đây là một số hình ảnh về Đại hội Cổ đông thường niên 2023

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Theo Viettronics Thủ Đức

Đọc 1060 thời gian